Hai tháng liên tiếp người nước ngoài tới Nhật vượt 100.000 người

Cơ quan Du lch Quc gia ca Nht Bn ước tính có 147.000 người nước ngoài đã ti Nht Bn trong tháng Năm.

Trong s đó, nhiu nht là người Vit Nam vi 39.000 người, gn bng con s này vào tháng 5/2019, tc trước thi đim đi dch xy ra.

Cơ quan trên cho rng lý do ch yếu là do vào tháng Tư, chính ph đã tăng mc trn s người nước ngoài được phép nhp cnh vào Nht Bn t 7.000 người/ngày lên 10.000 người/ngày.

D kiến, s người nước ngoài s gia tăng hơn na vì t ngày 1/6, chính ph Nht Bn đã tăng gp đôi s người được phép nhp cnh lên thành 20.000 người/ngày.

T th Sáu tun trước, Nht Bn cũng đã bt đu ni li du lch ti Nht.

 

Theo NHK Word – Japan

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/371128/